Terezie Daňková

1. Uvod

Kmetija v Hoslovicah je postala del družinske tradicije v letu 1994, ko se je oče sedanje naslednice Terezije Dankove odločil, da vzame večje posojilo in začne s kmetovanjem. Od takrat se ob neugodnih kmetijskih pogojih področja (600-800 metrov nadmorske višine) osredotočajo na rejo živali z namenom pridelave mesa. Trenutno ponujajo tudi nastanitve v stiliziranih namestitvah, ježo konj, izobraževalne dejavnosti za študente, imajo pa tudi lokal. Seveda na kmetiji prodajajo tudi meso.

2. Profil Promotorja

Ime Terezie Daňková
Starost 42
Spol ženski
Izobrazba Srednja
Stato civile Ločena
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 16;8.

3. Profil kmetije

Naslov Hoslovice
Površina kmetije v hektarih 280
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1994
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) ona (Polno zaposleni) njen oče (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 5 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)

Opis kmetije pred nasledstvom

Kmetijo je pred nasledstvom vodil njen oče. Ob samem začetku se je lotil živinoreje, ker je kmetija locirana na večji nadmorski višini (600-800 metrov nadmorske višine). Za nakup kmetije so morali vzeti večji kredit, tako da so se kakšnih deset let ukvarjali le z rejo živali z namenom pridelave mesa. Čeprav je imela gospa v Pragi že vrsto različnih zaposlitev (večinoma v povezavi s kmetijstvom), pomeni nasledstvo kmetije priložnost za nove izkušnje v smislu vodenja in organizacije za čas, ko bo dejansko prevzela kmetijo. Tako veliko časa preživi ob pripravah na prevzem in večino vikendov je z očetom, da mu pomaga.

Opis kmetije po nasledstvu

Ko je prevzela kmetijo in začela z njenim vodenjem, so zgradili gostinski obrat in lokal, namenjen izvajanju dejavnosti kmečkega turizma in privabljanju ljudi na podeželska področja. Spozna se na konje, zato jih je nekaj tudi kupila, da lahko ponudi šolo jahanja. Organizira tudi dogodke v zvezi z jezdenjem konj in ponuja druge izobraževalne dejavnosti na kmetiji (za to skrbi njen oče).

4. Proces nasledstva

Uradno je kmetijo dobila na svoj 40. rojstni dan, vendar pa je od svojega petintridesetega leta vključena v vodenje kmetije. V njunem primeru pomeni nasledstvo nek življenjski proces. Prvič sta o prihodnosti kmetije govorila, ko je imela dvajset let. Pri tem sta se posvetila tudi vprašanju lastnine in odgovornosti. Njeni sestri sta bili prav tako dejavni na kmetiji, vendar nobena izmed njiju ni želela prevzeti odgovornosti za njeno upravljanje in vodenje. Tako je tudi ob delu v Pragi pridobila izkušnje in zbrala pogum, da prevzame odgovornost za kmetijo. Postopno jo je prevzela, pri čemer se je vedno lahko posvetovala s svojim očetom (še vedno ga spoštuje).

Ovire / Izzivi

  • Situacija na trgu zemljišč (cene zemljišč) se je spremenila, zaradi visokih cen je bilo zelo težko kupovati več zemljišč.
  • Nikoli ni bilo težav z očetom, vedno sta skupaj vse prediskutirala, načeloma to še vedno počneta.
  • Problemi lahko nastopijo, ko nekdo nima stalnega partnerja, v njenem primeru se delo in vodenje kmetije tako lahko nekoliko zaplete. Na primer; vsakdo jo vpraša: “Kje je vaš mož?” Torej mora nekako za vse poskrbeti sama...

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence


  • Pridobila je sekundarno izobrazbo na področju kmetijstva, opravila pa je tudi 3 semestre terciarnega študija (ekonomija), ki pa ga zaradi pomanjkanja časa ni končala.

  • Opravila je različne seminarje v zvez z ekonomijo, kmetijstvom in podobnimi področji, vendar pa niso na nobenem podrobneje obravnavali tematike nasledstva.

Predlaga, da se vprašanje nasledstva obravnava ob pravem času, čim prej. Gre namreč za kontinuiran proces. Vse mora potekati čim bolj naravno (v skladu s starostjo obeh udeležencev postopka nasledstva). Kdo, kdaj in za kaj bo prevzel odgovornost, mora biti jasno definirano, tako da se pri tem uredi tudi odnose med sorodniki in se prepreči morebitne kasnejše nesporazume.
Druga pomembna stvar je jasnost razmerja med partnerjema (lahko gre tudi za zakonsko zvezo), saj se kot kmeta povezujeta na daljši rok. Oba morata imeti jasno razmejene odgovornosti in naloge na kmetiji, ker gre v končni fazi za njuno skupno odgovornost. Gospa še predlaga, da so nasledniki dobro izobraženi na področju ekonomije, saj sama kmetijska znanja, ki jih mladi često pridobijo že od svojih staršev, morda niso tako pomembna. Administrativnih in ekonomskih veščin, ki so zelo pomembne za vodenje kmetije, pa se lahko mladi brez težav naučijo v šolah.

Terezie Daňková
Nasveti v zvezi z nasledstvom

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja