VÍTEJTE VE VÝUKOVÉ PLATFORMĚ PROJEKTU FARM SUCCESS


Rodinné farmy představují důležitý zdroj v celé Evropě, který pomáhá zlepšit sociální, hospodářskou a kulturní udržitelnost venkovských oblastí.

Klíčovou fází dalšího rozvoje a úspěchu rodinných farem je fáze generační obměny. Tato fáze je současně šance i výzva pro farmu a všechny zúčastněné členy rodiny.

Cílem projektu FARM SUCCESS je připravit Vás jako mladého zemědělce, abyste převzali rodinnou farmu a přijali plnou zodpovědnost za zemědělský podnik.

Dokonce, i když fáze generační obměny vypadá, že trvá příliš dlouho, naším primárním cílem není urychlit tento proces, ale zlepšit jeho kvalitu prostřednictvím chytrých a vhodných činností části mladého zemědělce.

Z tohoto důvodu Vám poskytneme soubor komplexních vzdělávacích materiálů zahrnující:

1. SOUHRNNOU ZPRÁVU


s cílem poskytnout Vám základní informace o rodinných farmách v Evropě a v zemích partnerských organizací, které společně pracují na tomto projektu.

Seznamte se s informacemi o procesech generační obměny na farmách, s úvahami odborníků a dalších zemědělců!

2. PŘÍPADOVÉ STUDIE


vycházejících z výběru osvědčených postupů týkajících se procesu generační obměny na rodinných farmách v evropských zemích zastoupených členy konsorcia projektu.

Získejte představu o skutečných zkušenostech s procesem generační obměny od podnikatelů, kteří již tímto procesem úspěšně prošli!


3. VÝUKOVÉ MODULY


založené na požadavcích odvozených ze souhrnné zprávy, případových studií a rovněž zohledňují dovednosti potřebné pro to, aby mladí zemědělci úspěšně zvládli proces generační obměny. Výukové moduly také obsahují vyhodnocovací dotazníky k provedení sebehodnocení získaných kompetencí.

Prohlubte své znalosti prostřednictvím studia výukových modulů, určené mladým podnikatelům ochotných převzít rodinnou farmu!

4. VÁŽNOU HRU


simulující realizaci procesu generační obměny na rodinné farmě s vašimi individuálními vstupy. V kombinaci s využitím doprovodných výukových modulů budete jako potenciální nástupce schopni aplikovat zkušenosti získané z vážné hry na jednotlivé procesy generační obměny, čímž zvýšíte svou šanci na úspěch.

Zkontrolujte, zda přijímáte správná rozhodnutí prostřednictvím hry simulující proces generační obměny!

Naším doporučením je následovat danou strukturu výukové platformy od prvku 1 až k prvku 4. Dokonce, i když v některých oblastech již můžete být dobře připraveni, rychlý pohled do všech sekcí Vám může pomoci, abyste si osvěžili své znalosti.

Platforma je navržena tak, aby nabídla základní školení v této oblasti zájmu zaměřené na to, aby mladí zemědělci z jakéhokoliv vzdělávacího prostředí byli připraveni převzít řízení rodinné farmy a vést ji udržitelným způsobem.